Čo je reputačný manažment

Múdry človek, Abraham Lincoln kedysi, už veľmi dávno, povedal, čo je svätou pravdou aj dnes:
“S verejnou mienkou, ktorá je proti vám, nemožno uspieť. S verejnou mienkou na vašej strane nemožno prehrať.”

Preložené do reči súčasníka – hovoríme o reputácii firmy a spôsobe jej riadenia, teda o reputačnom manažmente, ktorý, ak je v poriadku, verejnú mienku na vašu stranu prikloní.

Reputácia má trhovú hodnotu a pri vstupe firmy na trh je jej obrovským nehmotným kapitálom…

Čo všetko by ste mali mať na mysli, keď sa povie reputácia?

  1. Čo vaša firma / spoločnosť robí – vízia, podnikanie, produkt alebo služba, technológia, pozícia na trhu, finančné výsledky a stabilita.
  2. Ako sa vaša firma / spoločnosť správa – vodcovstvo, hodnoty, etickosť podnikania, transparentnosť, sociálna a spoločenská zodpovednosť, charita
  3. Ako sa vaša firma / spoločnosť prezentuje – interná komunikácia, PR, marketing, vzťahy s investormi, public affairs
  4. V rámci reputačného manažmentu je samostatnou a veľmi dôležitou aj reputácia lídra, resp. líniových manažérov danej spoločnosti

Na to, aby ste mohli povedať, že vaša firma má dobrú reputáciu, musíte reputáciu riadiť. Ako na to?

Proces riadenia reputácie je integrovaný – takmer pre všetky oblasti riadenia firmy. Je úzko spojený s vedením ľudí. Reputáciu vašej spoločnosti musíte dať na prvé miesto, teda bude vašou prioritou a každé rozhodnutie by malo byť posudzované na základe vplyvu na reputáciu. Pri vzniku akéhokoľvek problému nezačneme zametať pod koberec, ale začneme riešiť príčinu negatívneho vplyvu na reputáciu.

Ako si otestujete, či ste na tej správnej ceste k dobrej reputácii?

Vaše externé a interné správanie je konzistentné. Interná komunikácia so zamestnancami musí predchádzať tej externej. To, čo komunikujete, čiže vaša komunikačná stratégia, ktorá by mimochodom nemala chýbať, musí reflektovať vaše podnikateľské ciele. V rámci nej by ste mali pristupovať jednotlivo ku každej cieľovej skupine. Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku – čo v praxi znamená, že by ste mali vedieť vopred odhadnúť riziká pre vašu reputáciu a pripraviť sa na ich zvládnutie.

Vedeli ste, že…

  • Až 80% zamestnancov je ochotných pracovať  vo firme s dobrou reputáciou za nižší plat!
  • 77% CEO verí, že dobrá reputácia pomáha predávať.
  • 61% verí, že dobrá reputácia pomáha udržať talenty.
  • 53% verí, že dobrá reputácia pomôže firme prekonať krízu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>